ZADZWOŃ JUŻ TERAZ!+48 22 123 83 69
Praca Niemcy - Dungito.pl

Kindergeld | 500 plus: świadczenia na dzieci w Polsce i Niemczech

Kindergeld kontra 500 plus: porównanie świadczeń na dzieci w Polsce i Niemczech

Kindergeld kontra 500 plus: porównanie świadczeń na dzieci w Polsce i Niemczech

W dniu 1 stycznia 2024 roku w Polsce planowane jest podwyższenie świadczenia 500 plus z obecnych 500 złotych do 800 złotych. W Niemczech istnieje podobne świadczenie dla rodziców, nazywane Kindergeld, które wynosi 250 euro miesięcznie. Jednakże, w kontekście różnic w poziomie zarobków między Polską a Niemcami, warto przyjrzeć się bliżej temu porównaniu.

Podobieństwa między Kindergeld a 500 plus są zauważalne. Obie formy wsparcia finansowego dla rodziców nie są uzależnione od ich dochodów. Kindergeld w Niemczech wynosi 250 euro na każde dziecko od 1 stycznia 2023 roku. Wcześniej jego wysokość zależała od liczby dzieci w rodzinie, zaczynając od 219 euro na pierwsze i drugie dziecko. 225 euro na trzecie dziecko, a 250 euro na każde kolejne miesięcznie.

Podwyżka świadczenia Kindergeld w Niemczech obowiązująca od stycznia 2023. Była częścią działań rządu mających na celu zabezpieczenie obywateli przed skutkami wysokiej inflacji. Osiągneła ona w tamtym okresie rekordowy poziom 10,4 procent.

Kindergeld to jednak nie tylko przywilej dla niemieckich obywateli. O to świadczenie mogą ubiegać się również osoby, które spełniają następujące warunki:

  • podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech.
  • posiadają aktualne zameldowanie na terenie Niemiec.
  • są legalnie zatrudnione w Niemczech.
  • są oddelegowanymi pracownikami zatrudnionymi w Niemczech przez polską firmę na kontrakt zagraniczny.
  • prowadzą działalność gospodarczą na terenie Niemiec (Gewerbe).

Zalety Kindergeld wobec 500 plus

W porównaniu do polskiego 500 plus, Kindergeld w Niemczech ma kilka istotnych zalet. Przede wszystkim, rodzice mogą otrzymywać Kindergeld dłużej, jeśli ich dziecko kontynuuje naukę, aż do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie jest także wypłacane rodzicom, których dziecko jest zarejestrowane jako bezrobotne, aż do ukończenia 21 roku życia. Aktualnie 250 euro to blisko 1125 złotych, co oznacza, że jest to zarówno więcej niż obecnie wypłacane w ramach programu “Rodzina 500 plus” 500 złotych. Jest to również więcej niż planowane 800 złotych od 1 stycznia 2024 roku.

Realna wartość  świadczeń na dzieci względem przeciętnych zarobków.

Trzeba wziąć pod uwagę znaczną różnicę w poziomie zarobków między Polską a Niemcami. Przeciętna płaca w Niemczech w kwietniu 2022 roku wynosiła 4105 euro brutto (około 18 431 złotych), podczas gdy w Polsce w 2022 roku było to zaledwie 6346 złotych brutto, czyli blisko 2,9 raza mniej. Minimalna stawka godzinowa w Niemczech od października 2022 roku wynosiła 12 euro brutto (około 53,88 złotych). W Polsce od 1 stycznia 2023 roku stawka wynosiła 22,80 złotych brutto, co oznacza 2,36 raza mniej niż w Niemczech.

Tymczasem, 500 plus w Polsce stanowi jedynie 2,25 raza mniejsze świadczenie od Kindergeld, a planowane 800 plus jedynie 1,4 raza mniejsze. Rodzice w Polsce otrzymują nieco więcej wsparcia finansowego na dziecko niż ich odpowiednicy w Niemczech. Pomimo znacznych różnic w poziomie zarobków.

500 plus jako czynnik mający poprawić dzietność Polaków

Warto zaznaczyć, że dane statystyczne nie odzwierciedlają prostej zależności między poziomem wsparcia finansowego na dzieci a dzietnością. Współczynnik dzietności, czyli średnia liczba dzieci urodzonych przez kobietę, w Polsce w 2020 roku spadł do niskiego poziomu 1,38, podczas gdy w Niemczech wynosił 1,53. Mimo różnicy na korzyść Niemiec, to Polska notuje niższy współczynnik dzietności od 2010 roku. Przewaga Niemiec pod wzgledem współczynnika dzietności stale rośnie. Przyjmuje się, że współczynnik dzietności na poziomie 2,1 zapewnia zastępowalność pokoleń.

Ogólnie rzecz biorąc, choć 500 plus w Polsce zostało wprowadzone w 2016 roku jako środek mający na celu zwiększenie dzietności, dane nie wskazują na pozytywny wpływ programu na ilość urodzeń. Wręcz przeciwnie, w 2022 roku Polska odnotowała rekordowo niski poziom urodzeń od czasów II wojny światowej

Zobacz jakie są koszty życia w Niemczech

500 plus jako impuls do zmniejszczenia nierówności społecznych

Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) także nie potwierdzają, że program “Rodzina 500 plus” przyczynił się do zmniejszenia nierówności społecznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, nierówności te rosły w ostatnich latach. “Rodzina 500 plus” może być bardziej elementem powszechnego rozdawnictwa niż skutecznym narzędziem walki z nierównościami społecznymi. Zwłaszcza w kontekście wzrostu inflacji.

Kindergeld w Niemczech i 500 plus w Polsce to dwa różne podejścia do wsparcia rodziców i dzietności w obu krajach. Choć świadczenia te różnią się kwotami i warunkami, to oba kraje borykają się z wyzwaniami demograficznymi. Próbują znaleźć rozwiązania, które spełnią oczekiwania rodziców i społeczeństwa. Jednakże, jak wskazują dane i eksperci, samo rozdawanie pieniędzy nie wystarczy do zwiększenia dzietności ani rozwiązania innych problemów społecznych. Wymaga to kompleksowego podejścia i długofalowych działań.


Przeczytaj także: jak uniknąć kary za przekroczenie czasu pracy kierowcy?

Opublikowano: 3 listopada 2023

Skontaktuj się
z nami

Bezpośrednie oferty pracy
z Niemiec i Kanady

Main form

Zadzwoń już teraz!

+48 22 123 83 69

Czat